ADHD

De diagnostiek van ADHD behelst naast een gesprek met de betrokkene ook het opvragen van informatie van de school, ouders en eventueel de partner. Na de diagnose is behandeling mogelijk met psycho-educatie, ouderbegeleiding en medicatie.

Have a question?