Farmacotherapie

Depressieve en angstklachten kunnen erg invaliderend zijn en buitenshuis werken en/of draaien van het huishouden hinderen.

Een snelle verbetering kan bereikt worden door het behandelen met psychofarmaca.

Have a question?