Een nieuwe website

Per 27/9 verandert de naam van de website www.vreys.nl naar www.hetverantwoordelijkezelf.nl.

De praktijk van Dr Vreys spitst zich toe op psychiatrische diagnostiek, medicamenteuze behandeling en psychotherapie bij volwassenen met traumagerelateerde problematiek.  Traumatische herinneringen bevriezen in de tijd en maken dat het trauma steeds opnieuw beleefd wordt.  De neocortex wordt gekaapt en kan niet meer reageren.  Het Verantwoordelijke Zelf refereert aan het Engelse woord responsible, the ability to respond (Gabor Maté) en aan het aangeboren en bij een ieder aanwezig zelfhelend vermogen wat herontdekt kan worden in therapie (Richard Schwartz). 

Have a question?