Vanwege mijn opleiding kan ik putten uit diverse therapiemodellen.  Zo is EMDR een techniek die een onderdeel kan zijn van een bredere behandelaanpak.  Vooral wanneer er sprake is van complexe problematiek waarbij er problemen zijn op meerdere terreinen (intrapersoonlijk, interpersoonlijk, sociaal, beroepsmatig, somatisch) dan is het belangrijk een goed begrip te krijgen van de organisatie van de binnenwereld en eventuele conflicten hierin.  Schemafocused psychotherapie en IFS zijn modellen die het mogelijk maken diep in de binnenwereld te duiken en door hun experiëntiële aanpak transformatie mogelijk te maken.  De inzichten uit de polyvagaal theorie helpen om te begrijpen hoe het autonoom zenuwstelsel functioneert en reageert op triggers van binnenin en buitenaf.  Begrijpen wat de weerslag hiervan is op het eigen lichaam en de invloed die dit heeft op persoonlijke keuzes en sociale interacties is een eerste stap in het bewustwordingsproces en geeft keuzemogelijkheden.

Behandeltrajecten van deze aard zijn geen quick fix en vragen inzet, geduld en doorzettingsvermogen om tot resultaat te komen.  Het doel is om uiteindelijk minder geleid te worden door reacties en meer grip te krijgen op je eigen leven, zodat je zelf weer in the lead komt.

Have a question?