Wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst. Op dit moment is er een patientenstop voor psychotherapeutische behandeling.
Er is nog wel ruimte voor diagnostische vragen en farmacotherapeutische behandeling. De wachttijd hiervoor is binnen de Treeknormen.

Have a question?