Wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst.

Momenteel is er een patiëntenstop voor alle indicaties.

Have a question?