Wachtlijst

Ik hanteer geen wachtlijst.

Momenteel is er een patiëntenstop voor alle indicaties.

Er is nog wel ruimte voor diagnostische vragen en farmacotherapeutische behandeling. De wachttijd hiervoor is binnen de Treeknormen.

Have a question?